Vesti

Održana radionica o akcionom istraživanju, istraživačkim metodama i tehnikama

28.04.2015.

Tokom marta meseca u Beogradu su za lokalne timove nastavnika istraživača održane radionice za sprovođenje lokalnih istraživanja. Ukupno su održane tri jednodnevne radionice za po pet timova.

Prvi deo radionice bio je posvećen upoznavanju učesnika sa projektom, ciljevima i programom obuke, konceptom „nastavnika kao istraživača“ i osnovnim postavkama naučnog i akcionog istraživanja. U drugom delu radionice govorilo se o tehnikama prikupljanja podataka u kontekstu akcionih istraživanja i interpretaciji rezultata istraživanja i zaključivanju. Učesnici su imali priliku da sa predstavnicima Centra za obrazovne politike prođu kroz primere akcionih istraživanja i prodiskutuju o idejama i predlozima za akciona istraživanja koja bi mogla biti sprovedena u njihovim sredinama.

Cilj ove radionice je osnaživanje kapaciteta nastavnika da u svojoj praksi sprovedu akciono istraživanje i na taj način unaprede obrazovni proces u skladu sa potrebama svojih učenika.

Povratak na vesti