Vesti

Podrška lokalnim projektima za unapređenje inkluzivnog i inkterkulturalnog obrazovanja

20.11.2016.

Kroz projekat „Intervencije nastavnika zasnovane na nalazima istraživanja“ pet lokalnih projekata koji za cilj imaju unapređenje inkluzivnog i interkulturalnog obrazovanja dobilo je finansijsku i stručnu podršku Centra za obrazovne politike, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo Srbija.

• Nastavničko udruženje iz Ljiga sprovodi projekat pod nazivom “Unapređenje nastavničkih kompetencija”. Njegov cilj je osnaživanje kompetencija nastavnika dve osnovne i srednje škole sa teritorije Ljiga za izradu, realizaciju i vrednovanje IOP planova, osnaživanje stručnih timova za inkluzivno obrazovanje dve osnovne i srednje škole za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja kroz razmenu dobre prakse sa Model školom inkluzivnog obrazovanja, kao i unapređenje razmene informacija između STIO timova dve osnovne škole i srednje škole u Ljigu.

• Udruženje prosvetnih radnika Žabara sprovodi projekat pod nazivom “Roditelji kao partneri u obrazovno-vaspitnom procesu”. On nastoji da doprinese da svi roditelji učenika škole u Žabarima osveste značaj obrazovanja i da se u što većoj meri aktivno uključe u život i rad škole.

• Osnovna škola “Ivan Milutinović” iz Subotice sprovodi projekat pod nazivom “Učimo zajedno – poboljšavanje uslova za učenje u celoj školi”. Njegovi ciljevi su unapređenje uslova za učenje u područnoj školi kroz uvođenje pojačane internet veze i korišćenje IKT u nastavnim aktivnostima, unapređenje saradnje učenika centralne škole u Subotici i područne škole u Maloj Bosni kroz vannastavne aktivnosti, i povećanje osećaja dobrobiti kod svih učenika; veće uključivanje roditelja u rad škole u Maloj Bosni i unapređenje njihove saradnje sa roditeljima u centralnoj školi u Subotici.

• Udruženje prosvetnih radnika Aranđelovca “URPA” sprovodi projekat pod nazivom “Osnaživanje nastavnika predmetne nastave za rad sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška prilikom tranzicije sa razredne na predmetnu nastavu” sa ciljem unapređivanja pružanja dodatne podrške učenicima kroz podršku nastavnicima, naročito u periodu tranzicije na predmetnu nastavu, unapređenja komunikacije i saradnje između nastavnika razredne i predmetne nastave i pokretanje razmene iskustva kroz prikupljanje primera rada nastavnika.

• Osnovna škola “Sečenji Ištvan” iz Subotice sprovodi projekat pod nazivom „Interkulturalnost - zajedno u svetu različitosti“, sa ciljem senzibilizacije pre svega učenika, a onda i roditelja, kao i lokalne zajednice u širem smislu za prihvatanje različitosti i rad na razvoju interkulturalnosti.

Sve intervencije se realizuju u periodu od novembra 2016. do juna 2017. godine.
Povratak na vesti