Vesti

Održane lokalne promocije publikacije „Nastavnici - refleksivni istraživači inkluzivne
obrazovne prakse“

24.12.2015.

Tokom druge polovine decembra 2015. godine publikacija „Nastavnici - refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse“ predstavljena je u 11 gradova Srbije.

Promocije su održane u svakom mestu u kom su nastavnički timovi sproveli istraživanje: Aranđelovac, Bačka Palanka, Đurđevo, Kruševac, Leskovac, Ljig, Novi Sad, Požarevac, Subotica, Žabari, a organizovali su ih lokalni istraživački timovi u saradnji sa Centrom za obrazovne politike.

Promocije su organizovane sa ciljem upoznavanja svih aktera obrazovnog procesa sa rezultatima istraživanja i na njima zasnovanim predlozima intervencija koje treba da dovedu do unapređenja istraženog pitanja u oblasti inkluzivnog i interkulturalnog obrazovanja koje su istraživački timovi prepoznali kao ključno u svojoj sredini.Događajima su prisustvovali članovi školskog kolektiva, učenici, roditelji i predstavnici različitih institucija na lokalnom nivou.

Ovom prilikom, istraživači Centra za obrazovne politike su predstavili projekat i publikaciju, a članovi lokalnih istraživačkih timova su prisutne upoznali sa specifičnostima svog istraživanja: od odabira teme i izbora odgovarajućih grupa ispitanika i izrade instrumenata za prikupljanje podataka, do analize i interpretacije ključnih nalaza i osmišljavanja preporuka za akciju koja će dovesti do poboljšanja problema kojim su se istraživači bavili.Povratak na vesti