Vesti

Novi projekat Centra za obrazovne politike „Nastavnici - refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse“

03.12.2014.

Novi projekat Centra za obrazovne politike „Nastavnici - refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse (NARIP)“, koji se sprovodi od decembra 2014. godine, u fokusu ima osnaživanje kapaciteta nastavnika za sprovođenje akcionih radi unapređenja sopstvene prakse u oblasti inkluzivnog i interkulturalnog obrazovanja.

Ovaj projekat predviđa uvezivanje inicijativa koje su Centar za obrazovne politike i partneri, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija, realizovali od 2011. godine, kroz dalji rad na ostvarivanju zajedničkog cilja - pоbоlјšаnje uslоvа dа kvаlitеtnо i prаvеdnо оbrаzоvаnjе budе dоstupnо svаkоm dеtеtu, i bazira se na pretpostavci da sve promene koje se dešavaju u obrazovnom sistemu, ne mogu da zažive ako u ostvarivanje postavljenih ciljeva direktno ne budu uključeni oni koji su glavni akteri procesa nastave – sami nastavnici.

Kroz projekat NARIP, 15 timova nastavnika imaće priliku da prođe kroz obuku za sprovođenje lokalnih istraživanja, odabere pitanje koje žele da unaprede u svojoj školi, odnosno lokalnoj sredini, i prikupe relevatne podatke o ispitivanoj pojavi. Dobijeni podaci poslužiće kao osnova za kreiranje daljih akcija i intervencija u lokalnoj sredini, kako bi se odabrano pitanje unapredilo, a nalazi lokalnih istraživanja biće objavljeni u publikaciji Centra za obrazovne politike, čime će se doprineti povećanju baze znanja o obrazovanju i vaspitanju, nastavi i učenju.

Povratak na vesti