Vesti

Započet projekat „Intervencije nastavnika zasnovane na nalazima istraživanja“

07.10.2016.

Uvodnom radionicom koja je održana u petak, 07. oktobra u Beogradu započet je projekat „Intervencije nastavnika zasnovane na nalazima istraživanja“. Projekat realizuje Centar za obrazovne politike u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija.

Ovaj projekat se nadovezuje na projekat „Nastavnici – refleksivni istraživači inkluzivne obrazovne prakse“ (2015/2016) kada su nastavnički timovi realizovali istraživanja u oblastima inkluzivnog i interkulturalnog obrazovanja i na osnovu dobijenih podataka osmislili predloge za intervencije koje će dovesti do unapređenja pitanja u lokalnoj sredini koje je istraživano.

Cilj projekta „Intervencije nastavnika zasnovane na rezultatima istraživanja“ je osnaživanje nastavnika istraživača u škola i udruženjima za planiranje, sprovođenje i praćenje intervencije zasnovane na nalazima urađenih istraživanja. Sprovođenjem intervencija i procenom njenih efekata, ovaj projekat zatvara krug akcionog istraživanja. Pored toga, kroz ovaj projekat afirmiše se uloga nastavnika kao pokretača i nosioca dobrih promena u svojim sredinama.

U projektu učestvuje pet lokalnih timova nastavnika iz škola i udruženja: OŠ „Ivan Milutinović“ i OŠ „Sečenji Ištvan“ Subotica, Nastavničkog udruženja iz Žabara, Udruženja prosvetnih radnika „UPRA“ iz Aranđelovca i Nastavničkog udruženja „Riznica“ iz Kruševca.

Na uvodnoj radionici projekta je bilo reči o konkretizaciji predloga nastavničkih intervencija u odnosu na vremenski period, raspoloživi budžet, a posebna pažnja je posvećena osmišljavanju načina za praćenje efektivnosti aktivnosti i poređenju rezultata intervencije sa početnim stanjem.

Ovaj projekat se realizuje od septembra 2016. do juna 2017. godine.
Povratak na vesti